MUDr. Eva Jedličková
všeobecná praktická lékařka pro dospělé
IČ 60434287
Poliklinika Vinohrady

Poskytuji standardní zdravotní péči dospělým a dětem od 15 let. Zabývám se léčebně preventivní péčí, závodně preventivní péčí, zajišťuji návštěvní službu v domácnostech pacientů.

K návštěvě naší ordinace se nemusíte objednávat, ordinační hodiny naleznete zde. Registrovaní pacienti se mohou objednávat k preventivním prohlídkám a k dalším časově náročnějším vyšetřením.

Těšíme se na vaši návštěvu. Postup registrace nových pacientů naleznete zde.

Naše ordinace má uzavřený smluvní vztah s následujícími zdravotními pojišťovnami.

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra